2017 Yılı Memur Harcırahı Nasıl Hesaplanır?

27.09.2017

Kişi Okumuş

0 Yorum


Öncelikle hesaplama işlemine başlamadan önce harcırah nedir ve kimler alabilir gibi konuların üzerinde duralım.

Harcırahın Unsurları Nelerdir?

yol masrafı,

gündelik,

aile masrafı

yer değiştirme masrafı

Konaklama masrafı

Harcırah Hesabında Esas Tutulacak Yol Nasıl Hesaplanır?

Harcırah gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol ve taşıt araçları üzerinden verilir.

Takip edilmesi gereken yolun dışında bir yoldan veya kullanılması gereken taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılmasının işin gereğine göre zorunlu olması halinde,

bu yol ve taşıt aracına ilişkin masrafların kabulü merkezde ita amiri veya bu durumda olan amirlerin,

taşrada memur veya hizmetlinin mensup olduğu kurumun ita amiri durumunda olan kimsenin veya

mahallin en büyük askeri ve mülki amirinin önceden verilmiş

yazılı bir emri bulunmasına bağlıdır.

Yolluk Kaça Ayrılır?

a) Geçici görev yolluğunda;

Sadece peşinen ödenmiş ve geri alınması kısmen veya tamamen imkansız bulunmuş olan bilet ücretleri ödenir

b)Sürekli görev yolluğunda;

Müstehak bulundukları yer değiştirme masrafını geçmemek koşuluyla, harcırah hesabına esas tutulan aylık ve ücretleri tutarının ¼’ ü oranında tazminat verilir. Ayrıca peşinen ödenmiş ve geri alınması kısmen veya tamamen imkansız bulunmuş olan bilet ücretleri ödenir.

 

Gündelik Nasıl Hesaplanır?

33 üncü maddenin a fıkrasında;Bu Kanun gereğince verilecek yurtiçi gündeliklerinin miktarı her yıl bütçe kanunları ile tespit olunur.

denilmektedir.

Bu madde uyarınca her yıl Bütçe Kanunlarının ekinde yer alan «H cetveli» nde yurtiçinde verilecek gündelik tutarları belirlenmektedir.

Denetim elemanlarının gündelikleri:

v33 üncü maddenin b fıkrasında denetim elemanları sayılmış ve bunlardan ikamet ettikleri yerler dikkate alınarak kurumlarınca belirlenen görev merkezi, mıntıka merkezi ve grup merkezi dışına teftiş, denetim, inceleme veya soruşturma görevi ile gönderilen ;

(1) Türkiye düzeyinde teftiş, denetim ve inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 1,3 katı,

(2) Bölge düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 1,1 katı,

(3) İl düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 0,9 katı,

gündelik olarak ödenir.

hükmüne yer verilmiştir.

Geçici görev gündeliğinin verilebileceği azami süre:

a)Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilemez. İlk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 2/3 oranında ödenir.

b)Yurtdışında ilk 180 gün tam ve müteakip günler için 2/3 oranında ödenir.

Geçici görevlendirmelerde meydana gelecek ara vermeler bu müddetleri veya gündelik miktarını artırmaya neden olamaz.

 

Bir başka haberimizde sizlere 2017 öğretmen maaşları konusunu işledik.


YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz