Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak

İlan Sahibi : -

İlan Sahibi Telefon : -

İlan Sahibi E-Posta : -

İlan Açıklaması


personel-araniyorAnkara Üniversitesi 11 değişik pozisyonda eleman alımı yapacaktır.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesine göre Üniversitemizde toplam 11 pozisyona 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANI KADRO SAYISI KPSS PUAN TORtl ARANAN NİTELİKLER
Mimar 1 KPSSP3 * Mühendislik ve MimarlıkFakültelerinin, MimarlıkBölümünden mezun olmak.

* Taşınmaz Geliştirme alanındayüksek lisans yapmış veyayapıyor olmak.

* B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

* Mimari proje hazırlama, ihale hazırlıklan ve proje kontrolüalanlarında en az 3 yıl çalışmış olduğunu belgelemek. (Hizmetözel sektörde geçmiş ise söz konusu hizmet ayrıca SGK prim dökümüyle birliktebelgelendirilecektir.)

Mühendis 1 KPSSP3 * Ziraat Fakültelerinin, TanmEkonomisi Bölümünden mezun olmak.

* Taşınmaz Geliştirme alanındayüksek lisans yapmış veyayapıyor olmak.

* ÇSGB iş sağlığı ve güvenliği Csınıfı eğitim sertifikasına sahip olmak.

* Kalite Yönetim Sistemi eğitimsertifikasına sahip olmak.

* Çevre Yönetim Sistemi eğitimsertifikasına sahip olmak.

* B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Mühendis 1 KPSSP3 * Mühendislik Fakültelerinin,İnşaat MühendisliğiBölümünden mezun olmak.

* Taşınmaz Geliştirme alanındayüksek lisans yapmış veyayapıyor olmak.

* AutoCAD veya Sta4CAD konulannda sertifikaya sahip olmak.

* B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Çözümleyici 2 KPSSP3 * Lisans düzeyinde Üniversitemezunu olmak.

* İstihdam edileceği BIM’ dekiprogramlama dili ile diğerprogramlama dillerinden en aziki tanesini bildiğini belgelemek.* En az 1 yıl BIM de programcıolarak çalışmış olmak. (Hizmetözel sektörde geçmiş ise söz konusu hizmet ayrıca SGK prim dökümüyle birliktebelgelendirilecektir.)

* En az D düzeyi İngilizcebilgisine sahip olmak. (Ancak,yurtiçi veya yurt dışında İngilizcedili ile öğretim yapanüniversitelerden lisansdüzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenimgördükten sonra ana diliingilizce olan yabancı ülkelerdeİngilizce dilinde master veyadoktora yapanlar, İngilizcedilinde TOEFL sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veyaIELTS sınavından en az 6 puanalanların ingilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.)

* Linux sunucu yönetimi, DNS ( bind ), E-Posta ( postfix ), DHCPve Free Radius konularındadeneyimli olmak.

* Açık kaynak kodlu sunucuservisleri ve uygulamaları ( Apache , Squıd , MySql ,Mailman vb.) ile KabukProgramlama ( shell scripting ) konusunda bilgi sahibi olmak.

Hemşire 5 KPSSP3 *Lisans düzeyinde HemşirelikBölümünden mezun olmak.
Biyolog 1 KPSSP3 * Lisans düzeyinde Biyoloji veyaMoleküler Biyoloji/GenetikBölümünden mezun olmak.

* Kanserde anjiyogenez ve gentedavileri ( Adenoviral vebakuloviral vektörlerle) konusunda çalışmış olduğunubelgelemek. (Hizmet özelsektördegeçmiş ise söz konusuhizmet ayrıca SGK prim dökümüyle birliktebelgelendirilecektir.)

* Biyoteknoloji alanında en azyüksek lisans (Master) düzeyindeeğitim derecesine sahip olmak.

TOPLAM 11

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2- 2012 KPSS (B) gurubu sınavına girmiş olmak.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir.Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

5- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenenistisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personelpozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

AÇIKLAMALAR http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde yer almaktadır.


İlan Galeri