Asgari Ücretle Çalışanlara 4 Ay İçin Ek Ödeme Yapılacak

13.12.2017

Kişi Okumuş

0 Yorum


Vergi dilimi sebebiyle maaşı düşen asgari ücretlilere Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki farklar ödenecek. Maliye Bakanlığı ödemelerle ilgili tebliğ yayımlayarak çalışanlara kaç lira verileceğini açıkladı

Asgari ücretliler için uygulanan vergi dilimindeki değişiklik sebebiyle çalışanların Eylül ayından bu yana maaşlarındaki azalma çıkartılan kanunla Asgari Geçim İndirimi’nin artırılması yöntemiyle giderildi. Ancak yasanın Aralık ayında yürürlüğe girmesi sebebiyle ödemeler geriye doğru yapılacak. Böylece ücretlerin 1.404,6 liranın altına düşmesi önlenecek.

Böylece maaşlarında düşme olan asgari ücretlilere geriye doğru 4 aylık ödeme yapılacak.

Bu işlemle ilgili bir tebliğ yayımlayan Maliye Bakanlığı usulleri de belirledi.

Tebliğe göre indirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medenî hali ve aile durumu esas alınacak.

İndirim, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanacak. İlave asgari geçim indirimi uygulamasından, 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri 1.404,06 TL’nin altına düşen hizmet erbabı yararlanacak.

TEBLİĞDEKİ ÖRNEKLER

Tebliğde uygulama ile ilgili örneklere de yer verildi:ÖRNEK 1: Bekâr ve çocuksuz olan hizmet erbabı Bay (A)’nın 2017 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.404,06 TL’dir. Vergi tarifesi nedeniyle Bay (A)’nın, 2017 yılı Eylül ayı net ücreti 1.374,17 TL’ye, Ekim, Kasım ve Aralık ayları net ücreti ise 1.328,52 TL’ye düşmektedir. İşveren (T) A.Ş. Bay (A)’nın; Eylül ayı için hesaplanan 29,89 TL, Ekim ayı için hesaplanan 75,54 TL ilave asgari geçim indirimi tutarı toplamı olan (29,89+75,54=) 105,43 TL’yi, 2017 yılı Kasım ayındaki (75,54 TL) ilave asgari geçim indirimi ile birlikte, Kasım ayı için 2017 yılı Aralık ayında vereceği muhtasar beyanname üzerinde mahsup edecektir.
Buna göre, Bay (A)’nın ilave asgari geçim indirimi tutarları dâhil, Kasım ayında yararlanacağı asgari geçim indirimi tutarı toplamı (Eylül ayı için 29,89 TL, Ekim ayı için 75,54 TL, Kasım ayı için 75,54 TL ilave asgari geçim indirimi ile Kasım ayı için normal asgari geçim indirimi 133,31 TL) 314,28 TL’dir. Ancak, bu dönemde Bay (A) için hesaplanan gelir vergisi 302,17 TL olduğundan, asgari geçim indirimi tutarı da ödenmesi gereken vergiden fazla olamayacağından, bu hizmet erbabına asgari geçim indirimi olarak ödenecek tutar en fazla 302,17 TL olacaktır.

ÖRNEK 2: Evli, eşi ücretli olarak çalışan çocuksuz Bayan (C), 1.860 TL brüt ücret almaktadır.

Bayan (C)’nin 2017 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.463,04 TL’dir. 193 sayılı Kanunun 103’üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi nedeniyle Eylül ayı net ücreti 1.401,59 TL’ye, Ekim ayı net ücreti ise 1.383,99 TL’ye düştüğünden Eylül ayı için (1.404,06-1.401,59=) 2,47 TL, Ekim ayı için de (1.404,06 -1.383,99=) 20,07
TL’lik fark ücretlinin asgari geçim indirimine ilave edilecek, böylelikle Bayan (C)’nin 2017 yılı Eylül ve Ekim ayları net ücreti 1.404,06 TL’nin altına düşmeyecektir. Ayrıca, bu hizmet erbabına Kasım ve Aralık aylarında da ilave asgari geçim indirimi ödenecektir.

Kaynak:Yeniasır


YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz