Çalışma Bakanlığı Hangi Personelleri Yurt Dışına Gönderecek

10.07.2013

Kişi Okumuş

1 Yorum


öelıkÇSGB de yapılan değişiklik kapsamında bazı maddelerde farklılıklar meydana geldi.Peki bunlar hangi kurulları kapsıyor?

Meclis Genel Kurulu, 9 Temmuz tarihligörüşmesinde, Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın verdiği önergeyle, yurtdışınagönderilebilecek personeli yeniden belirledi.

MADDENİN YENİ HALİ

“”2) 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.”

“Yurt dışı sürekli göreve, yurt dışı işçi hizmetleriuzmanları, Bakanlık merkez teşkilâtında ve bağlı veilgili kuruluşlarında daire başkanı ya da daha üstgörevlerde bulunanlardan bu görevlerde en az 1 tam yıl çalışmış olanlar, Bakanlık ve Sosyal GüvenlikKurumu Başkanlığı merkez teşkilâtında mesleğe yarışma sınavıyla girmiş olanlardan yeterliklerini aldıktansonra en az 7 yıl çalışmış olanlar, çıkarılacak yönetmelikle belirlenen esaslar dahilinde atanabilirler. Yurtdışı görev süresi en çok üç yıldır, bu süre hizmetin gerektirdiği hallerde Bakan onayı ile bir yıla kadar uzatılabilir. Yurt dışı kadrolarına atanacakların, atanma tarihinde yönetmelikte belirtilen yabancı dillerinbirinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde veya dil yeterliliği bakımındanbuna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olması zorunludur. Ancak, Türkçe’nin ve Türk lehçelerinin konuşulduğu ülkelere sürekli görevle atanma durumunda yabancı dilbelgesi şartı aranmaz. Yurt dışı atamalarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.””ESKİ HALİ

(Ek fıkra: 16.07.2003 – 4947 S.K./23. md.) Yurt dışı sürekli göreve, yurt dışı işçi hizmetleri uzmanları,yurt dışında görevlendirmeye ilişkin mevzuat gereğince yapılan sınavlarda başarılı olup, yurt dışında en az üç yıl sürekli kadrolarda görev yaptıktan sonra Bakanlık ya da bağlı ve ilgili kuruluşları kadrolarındaçalışanlar ile Bakanlık merkez teşkilatında ve bağlı ve ilgili kuruluşlarında genel müdür ya da daha üstgörevlerde bulunanlar bu görevlerde en az iki tam yıl çalışmış olmak kaydıyla çıkarılacak yönetmelik ilebelirlenen esaslar dahilinde ataşe yardımcısı, ataşe, müşavir yardımcısı veya müşavir unvanlarıylaatanabilirler. Yurt dışı görev süresi dört yıldır. Yurt dışı kadrolarına atanacakların, atanma tarihindeyönetmelikte belirtilen yabancı dillerin birinden en az (C) düzeyinde geçerli Kamu Personeli Yabancı DilBilgisi Seviye Tespit Sınavı puanına sahip olması zorunludur. Ancak, Türk dilinin kabul gördüğü ülkelere sürekli göreve atanma durumunda dil sınavı şartı aranmaz. Yurt dışı atamalarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

YAPILAN DEĞİŞİKLİK NE ANLAMA GELİYOR?

1- Bakanlık merkez teşkiatında çalışan yurt dışı işçi hizmetleri uzmanları daha önce olduğu gibi yurtdışısürekli göreve atanabilecektir.

2- Daha önce bağlı ve ilgili kuruluştaki Genel müdür ve üstü personel yurtdışı sürekli göreve atanabiliyor iken, yeni düzenleme ile Daire Başkanı ve üstü personel atanabilecektir. Ancak Daire Başkanı ve üstüpersonelin yurtdışı sürekli göreve atanabilmesi için en az 1 yıl bu statüde görev yapmış olması gerekmektedir.

3- Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı merkez teşkilâtında mesleğe yarışma sınavıyla girmiş olanlardan yeterliklerini aldıktan sonra en az 7 yıl çalışmış olanlar, yurtdışı sürekli göreve atanabilecektir.

Memurlar.Net - Özel

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

[…] maaşlarlaamerikada çalışmak istemezmisiniz(Maaş 4000 Dolar).Peki ya başvuruyu nasıl yapacaksınız? Hangi […]