Erken emeklilik ve sigorta nasıl yapılır

04.07.2013

Kişi Okumuş

1 Yorum


Emeklilik-HesaplamaErken emekli olmak isteyenler…

Erken emekli olmak istiyorum fakat nasıl yararlanacağımı bilmiyorum.Sigorta yaptırmak istiyorum fakat detaylarını bilmiyorum.Haberimizin detaylarına bir göz atarak bu soruların cevabını bulabiliriz.Aklınıza takılan diğer konularda yorum yaparak ulaşabilirsiniz.

Erken emeklilikten hangi durumlarda yararlabileceğinizi açıkladık. Borçlanma nedir? Hangi dönemler borçlanılabilir? İlk işe giriş tarihinin önemi var mı? Doğum borçlanması nasıl olur? Doğum borçlanması ilk işe girişi geriye çekmez.

Şimdi gelelim konumuza

Okurumuz Remziye Hanım soruyor:“Bünyamin bey, 1990 yılında işe başladım. Halen bir özel bankada fiilen görevime devam etmekteyim. İki çocuğum var. Doğum tarihleri1995 ve 2002. Kadınlarda erken emekliliktenfaydanabiliyor muyum? Faydanalamıyorsam neden? Önceden doğum yapan ve sigortasısonradan başlayanlar ile aramızda bir haksızlık olmaz mı?”

Sayın okurumuz, borçlanmaların erken emeklilik sağlayıp sağlamadığını ve doğumborçlanmasının emekliliğinize etkisini soruyorsunuz. Açıklayalım.


Borçlanma Nedir?

Sigortalılık borçlanmaları, kanunun bazı hallerdesigortalılara tanıdığı bir sosyal güvenlik hakkıdır. Kapsamı kanunda tanımlanan bazı hallerdesigortalı olarak çalışılmamış olan, başka bir deyişle boşta geçmiş olan dönemler, belirtilen sürelerinsigorta primi sigortalı tarafından ödenmek üzeresigortalılık gün sayısı kazandırır, sosyal sigortalaraçısından çalışılmış gibi değerlendirilir.

Halk arasında en çok bilinen borçlanma türleri doğum borçlanması, askerlik borçlanması, yurtdışıborçlanmasıdır.

Halk arasında yanlış bilindiği şekliyle borçlanmaher zaman mümkün değildir. Kanunda tanınanborçlanma hakları istisnadır, geriye dönük olarak çalışılmamış olan (boşta geçen) dönemleri bu istisnalar dışında ödeyerek emekli olmak mümkün değildir.

Hangi Dönemler Borçlanılabilir?

Borçlanma yapılabilecek süreler şunlardır:– İki çocukla ve toplamda dört yılla sınırlı olmak üzere doğum sonrası çalışmadan geçen süreler,
– Muvazzaf askerlik  süreleri
–  Kanuna göre yurtdışı borçlanma süreleri
– Kanunun 4/1-(c) bendi kapsamında olan kamugörevlilerinin, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri,
– Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıptauzmanlık için yurt içinde veya yurt dışındageçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenimsüreleri,
– Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,
– Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri,
– Grev ve lokavtta geçen süreler,
– Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri,
– Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri,
– Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri,
– Sigortalı olmaksızın, Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmî öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı,
Borçlanılabilir. Bunlar dışında boşta geçilen borçlanarak ödenemez, sigortalılık geriye dönük kazanılamaz.

İlk İşe Giriş Tarihinin Önemi

Sosyal güvenlik sistemimizde sigortalıların ne zaman emekli olacakları ise ilk kez sigortalı oldukları tarihe göre belirlenmektedir. Her sosyal güvenlik reformu sigortalılık için gerekli şartları değiştirmiş olsa da genel itibariyle erken işe giriş erken sigortalılık sağlar kuralı geçerlidir.

Ancak bazı hallerde ilk işe giriş tarihi sanki geriye gidebilmektedir.

Yurtdışı borçlanması, askerlik borçlanması gibi hallerde ilk işe giriş tarihi geriye götürülerek sanki daha önceki bir tarihte işe başlanılmış gibi emeklilik hesabı yapılır. Bu sayede de daha erken emekli olma fırsatı doğar.

Doğum Borçlanması Nasıl Olur?

4/1-(a) kapsamındaki kadın sigortalıların, iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreleri borçlanılabilir. Doğum borçlanmasında en fazla iki çocuk ile sınırlı olmak üzere yapılabilmektedir.

Borçlanılacak dönemde çalışılmamış olması şarttır.

Doğum borçlanması ilk kez sigortalı olunan tarihten sonra gerçekleşen doğumlar için yapılabilir. Yani ilk kez çalışmaya başlamadan önce yapılan doğumlar borçlanılamaz.

Doğum Borçlanması İlk İşe Girişi Geriye Çekmez

Doğum borçlanması sigortalılık süresini geriye götürerek daha erken emekli olmayı sağlamaz. Zira ilk kez sigortalı olunan tarihten sonra yapılan borçlanmalar sigortalılık süresini geriye götürmez.

Doğum borçlanmaları yalnızca gün sayısı kazandırır, eksik prim ödeme günü olanların bu eksik günlerini tamamlamasını sağlar.

Doğum borçlanması yapmayı eksik günü olan okurlarımıza günlerini tamamlayarak emeklilik koşullarını sağlamaları için tavsiye ediyoruz. Ancak doğum borçlanması yapmanın yaşa takılan okurlarımızın daha erken yaşlarda emekli olmalarını sağlamayağını belirtelim.

memurhaber


YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

[…] Erken emeklilikten hangi durumlarda yararlabileceğinizi aErken emeklilik ve sigorta nasıl yapılır: Erken emeklilik ve sigorta nasıl yapılır […]