Hava Harp Okulu Öğrencilik Şartları

İlan Sahibi : -

İlan Sahibi Telefon : -

İlan Sahibi E-Posta : -

İlan Açıklaması


2016 Yılında hava harp okullarında öğrenci olmak isteyen binlerce genç arkadaşlarımız için hava harp okullarına kayıt olmak için gerekli şartları haberimizde anlatmaya çalışacağız.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI’da Öğrencilik Şartları

 

Hava Harp Okulu Başvuru Koşulları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış/çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

2016 Yılı Yükseköğretime Geçiş (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) katılmış ve tespit edilecek taban puanı almış olmak,

ÖSYS Kılavuzunda yer alan aşağıdaki okul türlerinden mezun olmak:

NOT: Ara sınıflarda yukarıda belirtilen okul türleri dışında bir okulda okumamış olmak şartıyla, yukarıdaki okul türlerinden, 11147 Özel Temel Lise’ye geçmiş olan adaylar da başvuru yapabilirler.

Yurtdışındaki okullardan mezun öğrenciler için, mezun olduğu okulların denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış ve bu denkliği gösteren belgeye sahip olmak,

En fazla 20 yaşında olmak (1996 ve sonrası doğumlu) (yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşı dikkate alınır),

2016 yılı Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2015 yılında mezun olmak,

İnternet sitemiz üzerinden başvuru tarihleri arasında gerçekleştirilecek başvuru işlemini tamamlamış olmak.

Hava Harp Okulu Giriş Koşulları

Yapılacak arşiv araştırması sonucunda şüpheli ve sakıncalı halleri bulunmamak,

Şehit, malul gazi ve muharip gazi çocuklarından belirlenecek baraj puanının %90’ını alanlar, ikinci seçim aşamalarına davet edileceklerdir. Seçim aşamalarında başarılı olan ve %5 kontenjanına giren adaylar Hava Harp Okuluna girmeye hak kazanacaktır,

27 Eylül 2001 tarihli, Harp Okulları Yönetmeliğinin 44’üncü maddesinde düzenlenmiş olan “Harp Okulları Giriş Koşullarını” taşımak,Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin Hava Harp Okulu öğrenci adayları ile ilgili sağlık koşullarını taşıyor olmak,

Ağırlığı TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen yaşa göre boy-ağırlık oranları değerinde olmak,

Vücut yapısı düzgün ve her bakımdan sağlam olmak, (düztaban olmamak, konuşmasında ve duymasında kusuru bulunmamak, gözlük-lens kullanmamak, gözlerinde şaşılık-renk körlüğü bulunmamak, frengi, sara, uykuda gezme, bayılma, histeri vb. hastalık bulunmamak, lazer ameliyatlısı olmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak vb.),

Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, artikülasyon bozuklukları vb. olmamak,

Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle birlikte nikahsız yaşamamak,

Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek),

Yapılacak sınavlarda ve diğer seçim aşamalarında başarılı olmak ve değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde olmak,

Askeri okullara alınan öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler hesabına fakülte ve yüksek okullarda okuyan öğrenciler için yüklenme senedi düzenlenmesine ve bu okullardan çeşitli sebeplerle ayrılacak öğrencilere veya kefillerine ödettirilecek tazminata dair yönetmelikte belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,

Giriş koşullarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek asılsız belge düzenleyen ve güvenlik soruşturması olumsuz çıkan öğrenciler, okula kayıt yaptırmış olsalar bile bu durumları eğitim öğretim süresi içerisinde ne zaman tespit edilirse edilsin okul ile ilişikleri derhal kesilir ve haklarında yasal işlem yapılır.

Hava Harp Okulu seçim aşamasına katılmak veya bu aşamaların herhangi birinden elenmek/ayrılmak diğer yükseköğretim programları için kayıt yaptırmaya engel oluşturmamaktadır.

Birden fazla Harp Okuluna başvurmak isteyen adayların, diğer Harp Okullarının internet adreslerine girerek her bir okul için ayrı ayrı başvuru yapması gerekmektedir.

Evde yapabileceğiniz ek iş ilanları.


İlan Galeri