İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Nasıl Alınır ?

21.06.2013

Kişi Okumuş

0 Yorum


uzmanAlınan yeni kararlar doğrultusunda birçok firma iş güvenliği uzmanı çalıştırmak zorunda olacak.Ve bu alanda çalışanlara istihdam oluşacaktır.Peki ya kimler iş güvenliği uzmanı olabilir? Ne kadar maaş alırlar ? İş riskleri nelerdir?

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen yönetmelik 29 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürüklüğe girdi.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli işgüvenliği uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri vebelgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumluluklarıile çalışma usul ve esaslarını düzenleyenyönetmelik 29 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılıResmi Gazete’de yayımlanarak yürüklüğe girdi.

İş güvenliği uzmanı olabilmek için; mühendis, mimar, teknik öğretmen, üniversitelerin fen veyafen-edebiyat fakültelerinin fizik veya kimya bölümleri mezunları ile üniversitelerin meslekyüksekokullarının iş sağlığı ve güvenliğiprogramından mezun olanlardan, Çalışma veSosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş işgüvenliği belgesine sahip olmak gereklidir.

Bu kapsamda, iş güvenliği uzmanlarından; (C)sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, (B)sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikelisınıflarda, (A) sınıfı belgeye sahip olanlar isebütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerindeçalışabileceklerdir.

(A) Sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;

(B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığısözleşmesi ile belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliğiuzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı işgüvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,

Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüve bağlı birimlerinde mühendis, mimar veya teknik eleman olarak en az on yıl görev yapmışolanlardan (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara,

İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliğiprogramında doktora yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,İş sağlığı ve güvenliği alanında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az sekiz yıl teftiş yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişlerine,

Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında uzman yardımcılığı süresi dâhil en az sekiz yıl fiilen görev yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan Bakanlık iş sağlığı vegüvenliği uzmanlarına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce verilecektir.

(B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ise;

(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığısözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı işgüvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlar ile iş sağlığı vegüvenliği veya iş güvenliği alanında yüksek lisans yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara, Çalışma veSosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce verilecektir.

(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi de;

(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavındabaşarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşSağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce verilecektir.

İş güvenliği uzmanlarının eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur veprogramın içeriği ile programda görevli eğiticilerin nitelikleri Genel Müdürlükçe belirlenir. Eğitimprogramının süresi, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz ve bu kısımlar ancak tek bir program dâhilinde uygulanabilir. Teorik eğitimin en fazla yarısıuzaktan eğitim ile verilebilir. Uygulamalı eğitimler, iş güvenliği uzmanları için en az bir iş güvenliğiuzmanının görevlendirilmiş olduğu işyerlerinde yapılır.

Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünceyapılır veya yaptırılır. Adaylar, en son katıldıkları eğitimin tarihinden itibaren üç yıl içinde en fazla ikidefa ilgili sınavlara katılabilir. Bu sınavlarda başarılı olamayan veya eğitimin tarihinden itibaren üç yıl içinde sınava katılmayan adaylar yeniden eğitim programına katılmak zorundadır. Bu Yönetmelikhükümlerine göre eğitim alma şartı aranmaksızın sınavlara katılım hakkı tanınanlar, bu haklarını en fazla iki defada kullanabilirler. Bu kişilerin sınavlarda iki defa başarısız olması durumunda, ilgili eğitimprogramını tamamlamak şartıyla sınavlara katılabilirler. Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70puan alan adaylar başarılı sayılır, sınav sonuçlarına itirazlar sınavı düzenleyen kurum tarafındansonuçlandırılır.

İş güvenliği uzmanlığı belgesi sahibi olan kişilerin, belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllıkaralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek yenileme eğitim programlarına katılması zorunludur.

Yenileme eğitim programlarının süresi iş güvenliği uzmanlığı belgesi sahibi olanlar için 30 saatten az olamaz. Bu programlar, yüz yüze eğitim şeklinde uygulanır ve programın içeriği ile programda görevlieğiticilerin nitelikleri Genel Müdürlükçe belirlenir.


YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz