Kısa Vadeli Sigorta Kolları Neler?


KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI

Kısa vadeli sigorta kolları

Kısa vadeli sigorta kolları iş kazası, meslek hastalığı, analık sigortası ve hastalık kollarını kapsayan sigorta şeklidir. sigortalıların kısa vadeli sigorta kolları için SSK güvencesinde olmaları gerekmektedir.