Memur Mazeret İzni

30.10.2013

Kişi Okumuş

0 Yorum


soruMemurun yıllık izni varken mazaret izni alabilir mi?

Mazeret izni nedir?

Mazeret izni alındığında maaştan kesinti olur mu?

Hangi durumlarda mazeret izni alınabilir?

Buyrun merak edilen soruların cevaplarına haberimizin detaylarında göz atalım.

Mazeret izni nedir?

Devlet kademelerinde çalışan memurların özel hayatlarında çalışma saatleri içerisinde işleri çıkması durumunda alınan bir izin şeklidir.Bunlardan bazıları : evlenmek için yapılması gereken işlemler , cenaze , ölüm üzerine verilen mazeret izni vs.

Memurun yıllık izni varken mazaret izni alabilir mi?

1. TÜR MAZARET İZİNLERİ

1. tür mazeret izinleri idarenin takdirne bağlıolmayan izinlerdir. Doğum, babalık, evlenme veya ölüm gibi durumlarda verilen izinler idarenin takdirne bağlı değildir. Mazeretin oluşması halinde bu iznin verilmesi gerekmektedir.

2. TÜR MAZERET İZİNLERİ

2. tür mazeret izinleri ise yine 104. maddede düzenlenmiş olup, bu mazeret izinlerinin verilebilmesi için idarenin takdir hakkı bulunmaktadır. Buna ilişkin madde şu şekildedir:

(A) ve (B) fıkralarında belirtilen haller dışında, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret halinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usülle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür. YILLIK İZİN VARKEN MAZERET İZNİ VERİLEBİLİR Mİ?

Yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere, 1. tür mazeret izinler için idarenin takdir hakkı yoktur. Bu mazeretler oluştuğunda idarenin bu izni zaten vermesi gerekmeketdir. İdare ayrıca bu kişinin yıllık izni var mı, yok mu diye bakamaz.

Ancak ikinci tür mazeret izinlerinde idarenin takdir hakkı vardır. İdarenin takdir hakkı olması, yıllık izin varken mazeret izni verilemeyeceği anlamına gelmemektedir. Zaten üst hukuk normu olan 657 sayılı Kanunda, yıllık izin var iken takdir bağlı mazeret izninin verilmeyeceği şeklinde kısıtlayıcı bir hüküm bulunmaktadır. Dolaysıyla yıllık izin hakkı varken dahi, idarenin takdir bağlı mazeret izni vermesinde yasal olarak bir sorun bulunmamaktadır.

Memura doktora eğitimi için idari izin verilebilir mi?

Bir kamu kurumunda memur olarak çalışıyorum. Doktora için günün belirli saatlerinde idari izin kullanabilir miyim?

Memurların en büyük sıkıntılarından birisi de doktora ve yüksek lisans eğitimi için izin sorunudur. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102’nci maddesinde yıllık izin, 104’üncü maddesinde mazaret izni, 105’inci maddesinde hastalık ve refakat izni ve 108’inci maddesinde de aylıksız izin düzenlenmiştir. Bu çerçevede, 657 sayılı Kanunda izinle ilgili olarak söz konusu maddelerde belirtilen hükümler dışında doktora vb. eğitimler için mesai saatleri içerisinde izin verilmesini düzenleyen herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ayrıca, 657 sayılı Kanunda idari izin adı altında herhangi bir izne de yer verilmemiştir. Uygulama, bu tür durumlar için izin verilmesini zorunlu kılmaktadır.

 

Kaç yaşında emekli olacağınızı öğrenmek için emeklilik sorgulama sistemine bakınız.


YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz