Milli Savunma Bakanlığı Sivil Memur Alımı

18.06.2013

Kişi Okumuş

0 Yorum


msb

Milli  Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada sivil memur alımını duyurdu.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI VE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATINDA İSTİHDAMEDİLMEK ÜZERE

2013 YILI AÇIKTAN SİVİL MEMUR TEMİNİ YAPILACAKTIR

 

1. GENEL HUSUSLAR VE ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

 

a. Millî Savunma Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı ihtiyacı için “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlkDefa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar HakkındaYönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi açıktan atama yoluyla B Grubu kadrolara sivil memur temini yapılacaktır.

 

b. Sivil memur alım kontenjanı ve nitelikleri TABLO-1’dedir.

 

c. Adaylara yapılacak tüm tebligatlar/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil.) MSB.lığının www.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. (Ayrıca adaylara, işlemleri ve sınavlar hakkındaki bazı bilgilendirmeler e-posta adresine mesaj göndermek suretiyle yapılabilecektir.)

 

ç. Tüm aşamalarda (Kayıt-kabul, uygulamalı sınav ve mülakat) “başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan” adayların işlemleri iptal edilecektir.

 

d. Adaylarda aranacak nitelikler:

 

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,

 

(2) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görevlerde daha önce çalışmış veya halen çalışıyorolmamak,

 

(3) Sevk edilecekleri askeri hastaneden “Sivil Memur Adayı Olur” kararlı rapor almış olmak (Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar sevk edilecekleri asker hastanelerinden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre muayene edilerek sağlık raporu alacaklardır.),

 

(4) Sınavda başarılı olan adayların, yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak ve göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak,

 

(5) Erkek adaylar için; askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş olmak,

 

(6) 2012 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2012-KPSS) girmiş olmak,

 

(7) 2012 yılı KPSS sınavından lisans mezunları için (KPSSP03), önlisans mezunları için (KPSSP93) puanları kullanılacak olup, ilan edilen tüm branşlar için 70 ve üzeri puan almış olmak,

 

(8) Başvuruları uygun görülerek kabul edilen adayların, TABLO 1’de yazılı unvanların karşısında belirtilen miktarın 6 katı kadar aday KPSS puan derecelerine göre değerlendirmeye (uygulamalı sınav / mülakat) tabi tutulacaktır.

 

NOT: MSB’lığı, Gnkur. Bşk.lığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğin 11/A Maddesi: “Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınır.”

 

 

 

2. BAŞVURU, KAYIT KABUL VE SINAVLARLA İLGİLİ BİLGİLER:

 

a. Adaylar önce www.msb.gov.tr adresindeki Aday Giriş Ekranındaki formu doldurarak şifresini oluşturacak ve başvuru işlemini çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

b. Sınava girmeye hak kazanan adaylar, aşağıdaki belgeleri posta ile (iadeli tahütlü) Millî Savunma Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı (Bakanlıklar/Ankara) adresine göndereceklerdir.

 

İSTENEN BELGELER :

 

1. İş Talep Formu (İnternet üzerinden hazırlanacaktır.)

 

2. 3 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son üç ay içinde çekilmiş, renkli)

 

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

4. Öğrenim Belgesi Fotokopisi

 

5. Askerlik Terhis Belgesi Fotokopisi

 

6. 2012 KPSS Sınav Sonuç Belgesi Fotokopisi

 

7. Cumhuriyet Savcılığından Alınacak Adli Sicil Belgesi

 

8. VHKİ’ler için MEB. Onaylı Bilgisayar Sertifikası (Bilgisayar Bölümü mezunları hariç) Fotokopisi

 

9. Avukat ve Hukuk Uzmanı kadrolarına başvuracaklar için Avukatlık Ruhsatnamesi Fotokopisi

 

10. Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge fotokopisi

 

c. Başvuru, kayıt-kabul ve adayların unvanlarına göre sınav tarihleri TABLO-2’deki faaliyet takviminde belirtilmiştir.

 

ç. Adayların, unvanlarına göre planlanan gün ve zamanda sınavlara iştirak etmeleri gerekmektedir.

 

d. Çevrimiçi (Online) başvuru formunda doldurulması gereken bütün bölümler (Özellikle adayların yazışma/e-posta adresleri, telefon numaralarıvb.) tam ve doğru olarak doldurulacaktır.(İkamet edilen adresler yazılırken, ikamet yerlerinin posta kodu doğru girilmelidir.)

 

3. DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN YAYIMI:

 

a. Uygulamalı sınav ve mülakat sınavlarında baraj notu 100 üzerinden 70’dir. Uygulamalı sınavdan 70 baraj notunun altında puan alan adaylar elenir ve mülakat sınavına alınmazlar.

 

b. Her unvan için asil ve yedek aday belirlenecektir

 

c. Yapılan tüm sınavlar sonucunda başarılı olan adaylara yapmaları gereken işlemler hususunda, yazılı olarak adreslerine tebligat gönderilecektir.

 

4. BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI:

 

Sınava başvuracak aday, Aday Giriş Ekranından Yeni Kayıt yaparak, ekrana gelen formu eksiksiz olarak dolduracaktır.

 

Aday, T.C.Kimlik Numarası ve kendisi tarafından oluşturulan şifre ile tercih formuna girişini yapacaktır. Adaylar farklı illerde yer alan aynı unvandan sadece birini tercih edecektir. (Örnek : Harita Müh. Adana, Ankara, Erzurum illeri için birer kişi alınacak. Adaylar, çalışmak istediği illerden sadece birini tercih edecektir.)

 

Başvuru işlemini tamamlayan aday tercih ettiği unvan ve ili gösterir raporun çıktısını alacaktır. (Sıralamaya girdiği takdirde bu çıktı ile sınava gelecektir.)

 

Başvurunun onaylanıp onaylanmaması ile ilgili geri bildirim e-posta gönderilerek yapılacaktır. Başvurusu onaylanan adaylar tercihlerinde değişiklik yapamayacaklardır. Onaylanmayanlar ise müracaat süreleri içerisinde hatalarını düzelterek başvuru işlemlerini tamamlayacaklardır.

 

Başvuru esnasında karşılaştığınız sorunlarla ilgili iletişim bilgileri:

 

Tel Nu. : (0 312) 402 35 65-66-67-77-36 05

Belgegeçer (Faks) Nu. : (0 312) 417 54 64

SİVİL MEMUR ALIM KONTENJANI VE NİTELİKLERİ TABLOSUATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLER ALINACAK PERSONEL SAYISI SINIFI UNVANI KADRO/ DERECESİ CİNSİYETİ 2012 KPSS PUAN TÜRÜ UYGULAMALI SINAV KONUSU ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER (EĞİTİM NİTELİĞİ) ADAYLARDA ARANILAN DİĞER NİTELİKLER (ÖZEL ŞARTLAR)
Ankara 4 AHS Avukat 9 E / B KPSS P03 Branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve mülakat sınavı yapılacaktır. Fakültelerin Hukuk (3209) bölümü mezunu olmak. Avukatlık Ruhsatı sahibi olmak.
Ankara 5 THS Bilgisayar Mühendisi 8 E / B KPSS P03 Branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve mülakat sınavı yapılacaktır. Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği (3124), Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği / Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği (5137) bölümü mezunu olmak.
Ankara 4 THS Bakım Onarım Teknikeri 9 E / B KPSS P93 Branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve mülakat sınavı yapılacaktır. 2 Yıllık Yüksekokulların Bilgisayar Donanımı (1119) bölümü mezunu olmak.
Ankara 1 THS Çevre Mühendisi 8 E / B KPSS P03 Branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve mülakat sınavı yapılacaktır. Fakültelerin Çevre Mühendisliği (3142) bölümü mezunu olmak.
Ankara (2), İstanbul (1) 3 SHS Eczacı 8 E / B KPSS P03 Branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve mülakat sınavı yapılacaktır. Fakültelerin Eczacılık (3156) bölümü mezunu olmak.
Ankara (8), İstanbul (1), Konya (Karapınar) (2) 11 THS Elektrik Elektronik Mühendisi 8 E / B KPSS P03 Branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve mülakat sınavı yapılacaktır. Fakültelerin Elektrik Mühendisliği (3160), Elektronik Mühendisliği (3163), Elektrik-Elektronik Mühendisliği (3162) bölümü mezunu olmak.
Ankara 1 THS Elektrik Elektronik Teknikeri 9 E / B KPSS P93 Branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve mülakat sınavı yapılacaktır. 2 Yıllık Yüksekokulların Elektrik Elektronik Teknikerliği (8524) bölümü mezunu olmak.
Ankara (2), Erzurum (1), İstanbul (1) 4 THS Endüstri Mühendisi 8 E / B KPSS P03 Branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve mülakat sınavı yapılacaktır. Fakültelerin Endüstri Mühendisliği (3168) bölümü mezunu olmak.
Konya (Karapınar) 1 THS Fizik Mühendisi 8 E / B KPSS P03 Branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve mülakat sınavı yapılacaktır. Fakültelerin Fizik Mühendisliği (3184) bölümü mezunu olmak.
Ankara (7), Erzurum (1) 8 THS Harita Kadastro Teknikeri 9 E / B KPSS P93 Branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve mülakat sınavı yapılacaktır. 2 Yıllık Yüksekokulların Harita Kadastro (1188), Harita Teknikerliği (8546) bölümü mezunu olmak.
Adana (1), Ankara (1), Erzurum (1), İzmir (1) 4 THS Harita Mühendisi 8 E / B KPSS P03 Branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve mülakat sınavı yapılacaktır. Fakültelerin Harita Mühendisliği (8324) bölümü mezunu olmak.
Ankara (1), Erzurum (1) 2 GİH Hesap Sorumlusu 10 E / B KPSSP93 Branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve mülakat sınavı yapılacaktır. 2 Yıllık Yüksekokulların Muhasebe (1249) bölümü mezunu olmak.
Ankara 1 GİH Hukuk Uzmanı 9 E / B KPSS P03 Branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve mülakat sınavı yapılacaktır. Fakültelerin Hukuk (3209) bölümü mezunu olmak. Avukatlık Ruhsatı sahibi olmak.
Ankara (1), Çorlu (1), Isparta (1) 3 THS İnşaat Mühendisi 8 E / B KPSS P03 Branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve mülakat sınavı yapılacaktır. Fakültelerin İnşaat Mühendisliği (3221) bölümü mezunu olmak.
Ankara 1 THS İnşaat Teknikeri 9 E / B KPSS P93 Branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve mülakat sınavı yapılacaktır. 2 Yıllık Yüksekokulların İnşaat Teknikerliği (8535) bölümü mezunu olmak.
Ankara 1 THS İstatistikçi 8 E / B KPSS P03 Branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve mülakat sınavı yapılacaktır. Fakültelerin İstatistik (3223) bölümü mezunu olmak.
Ankara 2 THS Kimya Mühendisi 8 E / B KPSS P03 Branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve mülakat sınavı yapılacaktır. Fakültelerin Kimya Mühendisliği (6241), Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya (9226) bölümü mezunu olmak.
Ankara (1), Diyarbakır (1), Van (1) 3 THS Makine Mühendisi 8 E / B KPSS P03 Branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve mülakat sınavı yapılacaktır. Fakültelerin Makine Mühendisliği (3252) bölümü mezunu olmak.
Ankara 1 THS Marangoz 9 E KPSS P93 Branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve mülakat sınavı yapılacaktır. 2 Yıllık Yüksekokulların Ağaç İşleri (5301), Mobilya ve Dekorasyon (1245) bölümü mezunu olmak.
Ankara 1 THS Tekstil Mühendisi 8 E / B KPSS P03 Branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve mülakat sınavı yapılacaktır. Fakültelerin Tekstil Mühendisliği (3328) bölümü mezunu olmak.
Ankara 1 THS Uzman 9 E / B KPSS P03 Branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve mülakat sınavı yapılacaktır. Fakültelerin Sanat Tarihi ve Müzecilik (4345) bölümü mezunu olmak.
Ankara 1 GİH Uzman 9 E / B KPSS P03 Branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve mülakat sınavı yapılacaktır. Fakültelerin Halkla İlişkiler (3197), Halkla İlişkiler ve Tanıtım (3198), Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (5111) bölümü mezunu olmak.
Ankara 3 GİH Uzman 9 E / B KPSS P03 Branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve mülakat sınavı yapılacaktır. Fakültelerin Arap Dili ve Edebiyatı (3109), Tarih (6324) bölümü mezunu olmak.
Ankara 1 GİH Uzman 9 E / B KPSS P03 Branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve mülakat sınavı yapılacaktır. Fakültelerin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler (3141), Çalışma Ekonomisi (8312) bölümü mezunu olmak.
Ankara 2 GİH Uzman 9 E / B KPSS P03 Branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve mülakat sınavı yapılacaktır. Fakültelerin Eğitim İletişimi ve Planlaması (3157), Eğitim Bilimleri (8173), Eğitim Programları ve Öğretim (8174), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (8177), Eğitim Yönetimi ve Planlama (8176) bölümü mezunu olmak.
Ankara (2), Diyarbakır (1), İstanbul (1), İzmir (1) 5 GİH Uzman 9 E / B KPSS P03 Branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve mülakat sınavı yapılacaktır. Fakültelerin İktisat (3213), Maliye (3254) bölümü mezunu olmak.
Ankara (14), Erzurum (2), İzmir (1) 17 GİH Uzman 9 E / B KPSS P03 Branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve mülakat sınavı yapılacaktır. Fakültelerin İşletme/ İşletmecilik (3226), Kamu Yönetimi (3237) bölümü mezunu olmak.
Erzurum 1 SHS Veteriner 8 E / B KPSS P03 Branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve mülakat sınavı yapılacaktır. Fakültelerin Veterinerlik (6373) bölümü mezunu olmak.
İstanbul (Bağcılar) (1), İstanbul (Esenler) (1), İstanbul (Eyüp) (1), İstanbul (Kağıthane) (1), İstanbul (K.Çekmece) (1), İstanbul (Sultanbeyli) (1), İstanbul (Şile) (1), Konya (Cihanbeyli) (1), Adıyaman (Kahta) (1), Yozgat (Boğazlıyan) (1), Ağrı (Patnos) (2), Şırnak (Silopi) (1), Tunceli (Çemişgezek) (1), Erzincan (Tercan) (1), Diyarbakır (Silvan) (1), Malatya (Pütürge) (1) 17 GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ) 10 E / B KPSS P93 Branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve mülakat sınavı yapılacaktır. 2 Yıllık Yüksekokulların Büro Yönetimi (1129), Büro Yönetimi ve Sekreterlik (1130), İş İdaresi (5339), İşletme (5341), İşletmecilik (1207), Halkla İlişkiler (1185), Halkla İlişkiler ve Tanıtım (8531), İnsan Kaynakları (5338), İnsan Kaynakları Yönetimi (9073), Sosyal Bilimler (2111), Bilgisayar Programcılığı (1121), Bilgisayar Programcılığı (internet) (1353), Bilgisayar Programlama (8506) MEB. Onaylı Bilgisayar Sertifikası (Bilgisayar Bölümü mezunları hariç)

 

TABLO–1 SİVİL MEMUR ALIM KONTENJANI VE NİTELİKLERİ Ulaşmak için tıklayınız…

 

TABLO–2 FAALİYET TAKVİMİ Ulaşmak için tıklayınız…


YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz