Miras Reddi Dilekçe Örneği

14.11.2013

Kişi Okumuş

1 Yorum


mirasin-reddi-reddi-miras-dava-dilekce-ornegi-1Reddi miras, vefat eden kişinin mal varlığını kabul etmemektir. Vefat eden bir yakınınızdan geriye malvarlığından fazla borç kalması durumunda, yasal mirasçısı olarak borcu reddetmesi durumunda miras reddi talebi söz konusu oluyor.  Vefat eden kişinin yasal varisleri olan eş ve çocukları vefat eden kişinin borçlarının sorumluluğundan kurtulmak için mirası istemediklerini beyan etmek adına mirasın reddi talebinde bulunuyor. Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen miras hukuku ile ilgili hükümlere kapsamında, her mirasçının kendilerine intikal eden mirası reddetme hakkı bulunuyor. Reddi miras işlemi için belirlenen süre içinde başvuru yapılması gerekiyor. Bu süre aşıldığında kalanTürk Medeni Kanununda erdi miras için 3 ay içerisinde başvurulması gerektiği belirtiliyor. Bu süre zarfı içinde mirasçıların mirası reddetmek için Sulh Hukuk Mahkemelerine bir dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Mirasın Reddi Dilekçe Örneği

 

Reddi miras dilekçe örneği..

 

……………… SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

 

DAVACI:

 

DAVALI:

 

KONU : Mirasın reddi istemimizin sunulmasından ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR

 

Dedem …………………, geçirdiği kalp krizi neticesinde …/…/….. tarihinde vefat etmiştir. Geride bıraktığı üç mirasçısından biriyim.

 

Muris, sağ iken pek çok harcamalar yapmış ve malvarlığını çok aşacak düzeyde borç altına girmiştir.

 

Bu nedenle de, mirasın reddini talep etmek zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER: MK, HMK, ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, tanık beyanları.

 

NETİCE ve TALEP: Açıklanan nedenlerle murisin bıraktığı mirası reddettiğime ilişkin talebimin kabulüne karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

 


YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

[…] Reddi miras, vefat eden kişinin mal varlığını kabul etmemektir. Vefat eden bir yakınınızdan geriye malvarlığından fazla borç kalması durumunda, yasal mirasçısı olarak borcu reddetmesi durumunda miras reddi talebi söz konusu oluyor.  Vefat eden kişinin yasal varisleri olan eş ve çocukları vefat eden kişinin borçlarının sorumluluğundan kurtulmak için mirası istemedikleriMiras Reddi Dilekçe Örneği: Miras Reddi Dilekçe Örneği […]