Sınavsız Memuriyet Kadrosu

19.08.2013

Kişi Okumuş

0 Yorum


soru4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri’nde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun’da sözleşmeli olarak alınacak subay ve astsubayların temini, yetiştirilmeleri, sınıflandırılmaları, hizmet şartları, yükselmeleri, atama ve yer değiştirmeleri, görev ve yükümlülükleri, özlük ve sosyal hakları, muvazzaf subaylık veya muvazzaf astsubaylık statüsüne geçmeleri, ayırma ve ayrılma esasları detaylı bir şekilde düzenlenmiştir.

Buna göre; kanunun Sözleşme Süreleri başlıklı 6’ncı maddesinde; Sözleşmeli subayların sözleşme sürelerinin üç yıldan az ve dokuz yıldan fazla olmamak şartıyla, hizmet gerekleri ve yetiştirme maliyetlerine bağlı olarak kuvvet, sınıf ve branşlara göre yönetmelikte belirleneceği Yönetmelikte belirlenen şartları taşıyanların talepleri halinde sözleşmelerinin yenilenebileceği ancak sözleşmeli subaylardan rütbe yaş haddini dolduranlar hakkında 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı hükmüne yer verilmiştir.Ayrıca, bu kanunun Rütbe Bekleme Süreleri ve Sözleşmenin Yenilenmesi başlıklı 12’nci maddesinde; Sözleşmeli subay ve astsubayların rütbe bekleme süreleri hakkında, 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Kanun’da muvazzaf subay ve astsubaylar için belirlenen sürelerin uygulanacağı, sözleşmeli subaylardan üst rütbede kadro açığı bulunmadığı için terfi edemeyenlerin, terfi şartlarını haiz olmak kaydıyla sözleşme müddeti sonuna kadar derece ilerlemesi yapacakları, her sözleşme süresinin sona erme tarihinden en az üç ay önce tarafların sözleşmeyi yenileyeceklerine dair yazılı bildirimde bulunmadıkları takdirde, sözleşmenin kendiliğinden sona ereceği hükmüne yer verilmiştir.

Sözleşme sona erdikten sonra memuriyete atanma prosedürü

Sözleşmeli subayların veya astsubayların sözleşmelerinin sona ermesinden sonra 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92’nci maddesinde yer alan; ‘657 sayılı Kanun’a tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.’ hükmüne göre memuriyet kadrolarına açıktan atama prosedürü çerçevesinde atanmaları mümkündür.

Bu şekilde atama yapılabilmesi için bu hüküm çerçevesinde, en az iki yıl çalışmış olup da görevlerinden kendi istekleriyle çekilmiş bulunulması veya görev sürelerinin sona ermesi gerekmektedir. Buna göre sınavsız memur olarak atanacakları sıralayacak olursak;

– 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’na tabi subay ve astsubaylar.

– 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun’a tabi sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubaylar.

– 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu’na tabi uzman jandarmalar.

Soru ve sorunlarınız için yorum kısmın yazınız.


YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz