Sözleşmeli öğretmenlere güzel haber

23.06.2013

Kişi Okumuş

0 Yorum


MemurKpss ile atanan sözleşmeli öğretmenlere müjdeli haber geldi.

06 Mayıs 2010 tarihinden önce sözleşmeli öğretmen iken kadrolu oalrak atanan öğretmelerin de zorunlu hizmet yükümlülüğünden muaf tutulması uzun süredir gündeme getirdiğimiz bir talepti.

Öyleki, Sayın Bakan ve Müsteşarın sözleşmeli personelin sözleşmeli hizmet sürelerinin de zorunlu hizmet süresine sayılması konusundaki açıklamalarını eleştirmiş ve sorunun 06 Mayıs 2010 tarihinden önce sözleşmeli öğretmen iken KPSS puanı ile kadrolu atananların zorunlu hizmet yükümlülüğünden muaf tutulmasıyla ilgili olduğunu belirtmiştik.

Daha önce yazdığımız yazılarda da, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağının, Resmi Gazetede yayımlanmasını talep etmiş, öğretmenler tarafından açılan ve kazanılan onlarca mahkeme kararına dikkat çekmiştik.

Çagrımıza bugün yanıt geldi ve yönetmelik değişikliği yapılmadan 14/06/2013 tarih ve 1380192 sayılı Bakan onayı ile 06 Mayıs 2010 tarihinden önce sözleşmeli öğretmen iken KPSS puanı ile kadrolu atanan öğretmeler de Zorunlu hizmet yükümlülüğünden muaf tutuldu.

Bu durumda bulunan öğretmenlerin yer değiştirmelerinde sorun yaşanmaması bakımından MEBBİS kayıtlarının güncellenmesi gerekmektedir.

İşte Bakan onayı;

 

  

Sözleşmeli Öğretmenlikte Geçen Süreler Kazanılmış Hak Aylık Derece ve Kademelerinde Değerlendirilmektedir.

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 36. maddesi (C) fıkrası 6. bendinde; Bu Kanunun 4 üncü ve 237 nci maddesinin (e) fıkrasına göre sözleşme ile istihdam edilenlerin, memuriyete geçirilmeleri halinde, sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.” hükümleri ile 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen Geçici 37. maddesinin 4. fıkrasında; “Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. ” hükümleri bulunmaktadır.

 

Ayrıca; Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 21.12.2009 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.06.4–3207/100393 sayılı yazısı ekinde bulunan Maliye Bakanlığının 01.12.2009 tarihli ve 16611 sayılı yazısı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) bendi uyarınca sözleşmeli personel olarak görev yapmakta iken kadrolu olarak atamaları yapılan Öğretmenlerin sözleşmeli olarak geçen hizmet süresinin her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle kazanılmış hak aylığında değerlendirilebileceğini bildirilmiştir.

 

Bu durum Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yasal düzenlemelerde meydana gelen değişiklikler üzerine Giriş Derecesi, Kademe İlerlemesi Ve Derece Yükselmesi, Hizmet Değerlendirmesi, Hizmet Birleştirmesi konularına örnekli açıklık getiren Mevzuat Bültenlerinden “İntibak”bülteninde de ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

 

Bu nedenle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli statüde istihdam edilen öğretmenlerden gerek ilk atama yoluyla gerekse de 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince kadrolu öğretmenliğe atanların sözleşmeli statüde geçen sürelerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirilmesi gerektiğinden sözleşmeli statüde geçen hizmet sürelerinin birleştirilerek kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin MEBBİS sistemine işlenmesi gerekmektedir.

 

Bu durum Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yasal düzenlemelerde meydana gelen değişiklikler üzerine Giriş Derecesi, Kademe İlerlemesi Ve Derece Yükselmesi, Hizmet Değerlendirmesi, Hizmet Birleştirmesi konularına örnekli açıklık getiren Mevzuat Bültenlerinden “İntibak”bülteninde de ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Bu konuda hazırladığımız başvuru dilekçesi için tıklayınız.

Dolayısıyla 06 Mayıs 2010 tarihinden önce sözleşmeli öğretmen iken kadrolu olarak atanan öğretmenlerin öğretmenlikteki hizmet sürelerinin başlangıç tarihinin sözleşmeli olarak göreve başladıkları tarih alınması ve bu meyanda MEBSİS ortamında düzeltilme yapılması gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR


YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz