Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçişi

05.08.2013

Kişi Okumuş

1 Yorum


indirDevlet kamu kurum ve kuruluşlarında son yıllarda sayıları oldukça hızla artan 4/b sözleşmeli personeller hükümetin belirlediği belli dönemlerde kadrolu memur olabilme şansı elde ediyorlar.Peki hangi sözleşmeli memur kadroya geçebilecek? Sözleşmeli memurun kadrolu memur olabilmesi için ne yapması gerekir? Sözleşmeli memurlar ne kadar maaş alır? Sağlık bakanlığında çalışan sözleşmeli memurlar kadroya geçmek için nereye dilekçe vermesi gerekir? Buyrun haberimizin detaylarını inceleyelim.

 

 

İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü,Komuta Kontrol Merkezi ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4-B maddesi ve 4924 sayılı Kanun uyarınca çalışan sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanması:

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde (İl sağlık müdürlüğü, ilçe sağlık müdürlüğü, komuta kontrol merkezi ve acil sağlık hizmetleri istasyonu) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların, memur kadrolarına atanmasına imkân tanıyan 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 02.08.2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu çerçevede; 25 Haziran 2013 tarihi itibarıyla anılan mevzuata göre sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olan ve 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartları taşıyanlardan 31 Ağustos 2013 tarihi mesai bitimine kadar yazılı olarak başvuranların bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 90 gün içinde pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birim esas alınarak, pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına atanmaları gerektiğinden;

1. İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde; İl Sağlık Müdürü veya İl Sağlık Müdür Yardımcısı başkanlığında, İnsan Kaynaklara Şube Müdürü/Yönetim Hizmetleri Şube Müdürü ve yeterli sayıda personelin katılımıyla Komisyon oluşturulacaktır.

2. Komisyonlarca;

a. Atanma talebinde bulunanlardan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı, adres bildirimi, görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı, adli sicil kaydı yazılı beyanı ve erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanını içeren ek form istenecek, bu formlar evrak kaydı yapıldıktan sonra işleme alınacaktır.

adli sicil

b. Atanma talebinde bulunanların sözleşmeli personel olarak istihdamlarına esas teşkil eden diploma veya diploma yerine geçen belgelerin bir Örneği, İl Sağlık Müdürlüklerinde bulunan şahsi dosyalarında mevcut olduğundan öğrenim durumlarına ilişkin değerlendirme bu belgeler incelenmek suretiyle yapılacaktır.

c. Atanma taleplerine ilişkin formlar toplanarak askerlik ve beyanlarının doğruluğu yetkili askeri ve adli mercilerden teyit edilecektir.d. Personelin memur kadrosuna atanacağı başlangıç derece/kademesinin belirlenebilmesi için;

• Sözleşmeli olarak atanmasına esas teşkil eden KPSS’ye müracaat tarihinden sonra mezun olduğu öğrenim belgeleri ve mezuniyet tarihi,

• Sözleşmeli olarak atanmadan önce veya görevde iken askerlikte geçen süreler, sevk (başlama) ve bitiş (terhis) tarihleri ÇKYS>İKYS kayıtlarına işlenecektir.

e. Atanma şartlarını taşıdığı tespit edilenlere ait bilgiler, ÇKYS>ÎKYS>Atama Ana Menüsü’nde kullanımına açılacak olan Sözleşmeli Personel Kadroya Geçiş İşlemleri Onay Ekranı’nda T.C. kimlik numarası ile sorgu yapılmak suretiyle kontrol edilecek, eksik olan bilgiler (öğrenim durumu, askere alınma ve askerden terhis tarihi vb.) tamamlandıktan sonra kadroya geçiş talepleri en geç 13 Eylül 2013 mesai bitiminde bu ekran üzerinden onaylanacaktır, (anılan ekranın kullanımına ilişkin bilgi daha sonra verilecektir.)

f. Kadroya geçiş talebi onaylananlara ait listeler (e) bendinde belirtilen ekrandan alınarak ilgili komisyonlarca imza altına alınacaktır. Bu listeler 20 Eylül 2013 tarihine kadar Bakanlığımızda olacak şekilde gönderilecektir.

g. (e) bendinde belirtilen listeler dışında atanma taleplerine ait Ek formlar ile diğer bilgi ve belgeler Bakanlığımıza gönderilmeyecek, bu belgeler İl Sağlık Müdürlüklerince saklanacaktır.

3. Atamalar, sözleşmeli personel statüsünde hizmete alınmalarına esas öğrenim

durumlarına göre başlangıç derece ve kademeleri ile sözleşmeli statüde geçen hizmet sürelerine ilişkin ÇKYS/ÎKYS kayıtları esas alınarak Bakanlığımızca yapılacaktır.

4. Memur kadrosuna atanan personelin hizmete alınma tarihinden sonra

gerçekleşen mezuniyetlerine ilişkin intibak işlemleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında geçen diğer hizmetlerinin birleştirme işlemleri, personel kadrolu olarak göreve başladıktan sonra Bakanlığımızca, istenecek belgelere göre yapılacaktır.

5. Sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken;

a. Aile hekimliği uygulamasına geçenlerin başvuruları, bu uygulamadaki görevlerinden ayrılmaksızın alınacak, şartları taşıyanların atamaları sözleşmeli personel statüsünde pozisyonlarının saklı tutulduğu birimlere yapılacaktır. Bu

personel, memur kadrosuna atama işleminde ücretsiz izinli sayılmak suretiyle aile hekimliği uygulamasındaki görevlerine devam edecektir.

b. 25 Haziran 2013 tarihinde askerlik veya doğum nedeniyle sözleşmesini feshetmesi ya da ücretsiz izin nedeniyle görevlerinde bulunamayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını taşıyanlar sözleşmeli personel statünde yeniden hizmete alınmalarını müteakip 30 gün içerisinde 2’nci maddede belirtilen şekilde yazılı olarak başvuruda bulunmaları kaydıyla talepleri ilgili Komisyonlarca değerlendirilerek Bakanlığımıza gönderilecek, bu durumda olanların atama işlemleri Bakanlığımızca yapılacaktır.

6. 25 Haziran 2013 tarihinden önce yerleştirme işlemleri bitmiş olan ancak askerlik, doğum ve hastalık gibi sebeplerle henüz görevine başlayamayan personel, sözleşmeli personel statünde göreve alınmalarını müteakip 30 gün içerisinde 2’nci maddede belirtilen şekilde yazılı olarak başvuruda bulunmaları kaydıyla talepleri ilgili Komisyonlarca değerlendirilerek Bakanlığımıza gönderilecek, bu durumda olanların atama işlemleri Bakanlığımızca yapılacaktır.

7. 4/B sözleşmeli personelden 2013 yılı Temmuz dönemi eş durumu nedeniyle yer değişikliği kurasına başvuranların kadroya geçiş talepleri de halen çalışmakta oldukları İldeki komisyonlarca alınacaktır. Kura sonucu yer değişikliğine hak kazanan sözleşmeli personelin kadroya geçiş işlemleri yeni görev yerleri dikkate alınarak Bakanlığımızca yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Bakan a. Genel Müdür V.

 

Kafanıza takılan soru ve sorunları yorum kısmına yazarak bizlerden bilgi alabilirsiniz.


YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

[…] Devlet kamu kurum ve kuruluşlarında son yıllarda sayıları oldukça hızla artan 4/b sözleşmeli personeller hükümetin belirlediği belli dönemlerde kadrolu memur olabilme şansı elde ediyorlar.Peki hangi sözleşmeli memur kadroya geçebilecek? Sözleşmeli memurun kadrolu memur olabilmesi için ne yapması gerekir? Sözleşmeli memurlar ne kadar maaş alır? Sağlık bakanlığında çaSözleşmeli Personelin Kadroya Geçişi: Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçişi […]