Taşra Teşkilatı Yöneticileri Haberi

23.08.2013

Kişi Okumuş

1 Yorum


soruTaşra teşkilatı yöneticileri seneye yer değiştirecek

22 Ağustos 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 28743 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 – 4/7/2013 tarihli ve 28697 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları Hakkında Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

İptal edilen madde;

İlk defa yapılacak yer değişikliği

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında il milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü ve şube müdürü görevini yürütmekte olanlardan bölge hizmeti süresini dolduranların 8 inci maddeye göre yapılacak yer değişikliği işlemleri bir defaya mahsus olmak üzere 31 Ağustos 2013 tarihine kadar sonuçlandırılır.

Buna göre; Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları Hakkında Yönetmeliğin “Uygulama esasları” başlıklı 8.maddesi 1. fıkrasındaki;“1) Hizmet süresine bağlı yer değiştirme suretiyle atamalarda, hizmet bölgesindeki sürenin tamamlanması esastır. Bu Yönetmelik kapsamındaki yöneticilerin yer değişikliği işlemleri bölge hizmeti süresinin bitimini takip eden Haziran ayında sonuçlandırılır. Yer değiştirme işlemlerinin takvimi ve başvuruya ilişkin hususlar Bakanlıkça hazırlanacak bir kılavuzla duyurulur.” hükümlerine göre “Hizmet süresine bağlı yer değiştirmeler” 2014 Haziran ayında yapılacak.

 

 Soru-sorun ve görüşleriniz için yorum kısmına yazınız.


YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

[…] Taşra Teşkilatı Yöneticileri Haberi: Taşra Teşkilatı Yöneticileri Haberi […]