Türkiye Belediyeler Birliği Naklen Memur Alımı Yapacaktır

İlan Sahibi : -

İlan Sahibi Telefon : -

İlan Sahibi E-Posta : -

İlan Açıklaması


memurTBB naklen atama yoluyla personel alımı yapacağını duyurdu.Gerekli şartlar haberimizde yer almaktadır.

Türkiye Belediyeler Birliği’nde istihdam edilmek üzere aşağıda unvan, kadrosayısı, derecesi ve şartları belirtilen kadrolar için, 657 sayılı Devlet MemurlarıKanunu’nun 74’üncü maddesi çerçevesinde naklen atama yoluyla memur alınacaktır

No Unvan Kadro
Sayısı Derecesi
1 Şef 2 4
2 VHKİ 2 6
3 Memur 2 6

I- ARANAN ŞARTLAR

1- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ) ve memur kadroları için 35, şef kadrosu için 40 yaşını geçmemiş olmak.

2- Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak. (Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışı öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak tercih sebebi sayılacaktır.)3- Yönetim ve yerel yönetim mevzuatı konularında bilgi sahibi ve deneyimli olmak veya bu konularda gelişmeye açık olmak.

4- Organizasyon, temsil ve ifade kabiliyeti bulunmak.

5- Yurt içi ve dışı seyahat etmesinde herhangi bir engeli bulunmamak.

6- Tutumu, davranışı ve sicil yönünden durumu uygun olmak.

 

II- MALİ HAKLAR

Kadronun gerektirdiği mali haklar yanında ayrıca 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 32’nci maddesine göre, mahalli idarepersoneli için öngörülen sosyal denge tazminatı ödenmektedir.

 

III- BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular, Birliğin resmi internet sitesinde (www.tbb.gov.tr) yer alan müracaat formunu doldurmak suretiyle özgeçmişleri ile birlikte tbbmemuralimi@tbb.gov.tr adresine göndermeleri suretiyle, 01 Temmuz 2013 tarihine kadar alınacaktır.

 

IV- DEĞERLENDİRME

Yukarıda istenilen şartlara uygun olan adaylar, tarihi belirtilecek bir günde mülakat ve değerlendirmeye alınacak, mülakat ve değerlendirme sonucunda aranan özelliklere sahip olanların naklen ataması yapılacaktır.

 

V- AYRINTILI BİLGİ

TBB Personel ve Yazı İşleri Müdürlüğü, Yusuf KOCAOĞLU-Uzman

Tlf: (312) 419 21 00 (270)

 

İlan olunur. 17/06/2013

Müracaat Formu için tıklayınız..

ÖNEMLİ AÇIKLAMA: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 74’üncü maddesi çerçevesinde yapılacak naklen atamada; daha önce “memur” olmak veya halen bir kamu kurum ve kuruluşunda “memur” olarak çalışmış bulunmak gerekmektedir.


İlan Galeri