Vakıflar Genel Müd. İş İlanı

İlan Sahibi : -

İlan Sahibi Telefon : -

İlan Sahibi E-Posta : -

İlan Açıklaması


personel-araniyorYapılan açıklamaya göre Vakıflar Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alımı yapacaktır.İş ilanının detayları :

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUN 4/B MADDESİ KAPSAMINDA,

İSTANBUL İLİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2012 yılında yapılan KPSS lisans sınavı sonucuna göre, istanbul ilinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, aşağıda belirtilen şartlarda toplam (13) adet sözleşmeli Milhendıs(inşaat) ve Mimar alınacaktır

I- SOZLEŞMELİ PERSONELİN UNVANLARA GÖRE DAĞILIMI

UNVANI                                                      ADEDİ

  • Mühendis (İnşaat )                                        7
  • Mimar                                                                 6

 

A) GENEL ŞARTLAR:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan şartları haiz olmak,

3) Sağlık durumu ıklım değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak,

4) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik hizmetini yapmış olmak veya ertelenmiş olmak,

5) Son başvuru günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

6) Başvuru yapacak adayların 2012 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

7) Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir

8) istenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır.9) Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak, haklarında yasal işlem yapılarak, atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve Genel Müdürlük tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir

B) İSTİHDAM

Sözleşmeli personel istanbul ilinde çalıştırılmak üzere Genel Müdürlük tarafından görevlendirilir

C) UNVANLAR İTİBARİYLE ARANAN ÖZEL ŞARTLAR MÜHENDİS(İNSAAT):

1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “inşaat Mühendisliği” lisans programı mezunu olmak

2) Mesleki konularla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak

3) Zemin Mekaniği,

4) Yapı Malzemesi,

5) Yapı Statiği,

6) Betonarme,

7) Şantiye Bilgisi,

8) Kentsel Dönüşüm konularında bilgi sahibi olmak

MİMAR:

1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Mimarlık” isans programı mezunu olmak

2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.

3) Mimarı tasarım,

4) Yapım bilgisi,

5) Yapı malzemesi,

6) Mimarlık tarihi,

7) Bilgisayar destekli çizim,

8) Kentsel Tasarım,

9) imar ve Hukuk konularında bilgi sahibi olmak

III- BAŞVURU SEKLİ, YERİ, SÜRESİ VE DİĞER HUSUSLAR

1) Adaylar Vakıflar Genel Müdürlüğü ınternet sitesinde kendisine uygun olan unvan için hazırlanan Sınav Başvuru Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra elektronik ortamda göndereceklerdir.

2) Başvurular 01/08/2013 tarihinde başlayıp 16/08/2013 tarihi mesai saati bitiminde sona erecektir

3) Başvuran adaylardan KPSSP3 puan türüne göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak mühendis unvanı için, 7 adet asıl ve 7 adet yedek, mimar unvanı için 6 adet asıl ve 6 adet yedek olarak sıralanır Başarı sırasına göre her bir unvan için tespit edilen sayıda atanmaya hak kazanan asıl ve yedek ısım listesi Genel Müdürlüğün http //www vgm gov tr ınternet adresinde yayınlanacaktır Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takıp eden 6 ay için geçerli olup, daha sonraki sıralamalar için müktesep hak teşkil etmez işe alınacak adaylar, yerleştirme sonuçlarının kendilerine duyurulduğu tarihten itibaren işe başlamak için istenecek belgelen tamamlayarak, belirlenecek süre içerisinde Genel Müdürlük insan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir

IV-İLETİSİM ADRESİ:

Vakıflar Genel Müdürlüğü insan Kaynakları Daire Başkanlığı Milli Müdafaa Cad No 20 Kızılay/ANKARA http//www vgm gov tr 0 312 415 50 00(10 Hat)


İlan Galeri